Πράσινα Κτίρια

Γιατί να επιλέξει κανείς ένα Πράσινο Κτίριο;

Τα κτίρια έχουν ένα σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία και την ευημερία των ανθρώπων, καθώς και του ίδιου του πλανήτη. Χρησιμοποιούν πόρους, δημιουργούν απόβλητα και είναι δαπανηρά στη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Το πράσινο κτίριο είναι η πρακτική του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας κτιρίων για τη μεγιστοποίηση της υγείας και της παραγωγικότητας των ενοίκων του, τη χρήση λιγότερων πόρων, τη μείωση των αποβλήτων, των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και τη μείωση του κόστους κύκλου ζωής.

Τί είναι η πιστοποίηση EDGE;

Εφόσον τα παραπάνω σας ακούγονται ενδιαφέροντα, τότε οι επόμενές σας σκέψεις ίσως να είναι:

  • Πώς μπορώ να αυξήσω την εμπορευσιμότητα ενός κτιρίου με το να γίνει πράσινο;
  • Πώς μπορώ να το κάνω με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκτήσω ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

Η λύση είναι η πιστοποίηση EDGE, η οποία είναι ταυτόχρονα: ένα λογισμικό, ένα πρότυπο και ένα σύστημα πιστοποίησης πράσινων κτιρίων.

What is EDGE Certification
EDGE Certification in depth

Η Πιστοποίηση EDGE λεπτομερώς

Η πιστοποίηση EDGE επιβραβεύει εκείνους που ασχολούνται με την ανάπτυξη ακινήτων και εφαρμόζουν στρατηγικές για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού στα κτίριά τους, καθώς και της ενσωματωμένης ενέργειας των υλικών.
Είναι διαθέσιμη με ένα μέτριο κόστος και περιλαμβάνει ένα προκαταρκτικό πιστοποιητικό στο τέλος του ελέγχου σχεδίασης (design audit) και ένα τελικό πιστοποιητικό μετά τον κατασκευαστικό έλεγχο (construction audit).

Έργα EDGE
σε όλον τον κόσμο

Λίστα με πιστοποιημένα έργα
σε ολόκληρο τον κόσμο.

Audits - Green Building certification about

Ποιοι είμαστε

Αποστολή
Παρέχουμε ανεξάρτητες υπηρεσίες συμβουλευτικής υψηλής ποιότητας, με γνώμονα τον πελάτη, αναφορικά με την πιστοποίηση πράσινων κτιρίων και την EDGE συγκεκριμένα.

Όραμα
Ας κάνουμε τον κόσμο πιο πράσινο, μοιράζοντας το πάθος που έχουμε, δουλεύοντας ένα βήμα – ή καλύτερα ένα κτίριο – κάθε φορά.